Specifikacija

Vrednost ugovora: 55.000 €
Opis: Remont kanala svežeg vazduha i dimnog gasa na blokovima A1,A2,A3,A4,A5,A6

Objekat: Termoelektrana TENT A
Datum: 04.2014 – 11.2014
Broj angažovanih radnika: 25