Specifikacija

Vrednost ugovora: 414.000 €
Opis: Radovi na cevnom sistemu na blokovima A1 i A3

Objekat: Termoelektrana TENT A
Datum: 07.2014 – 12.2014
Broj angažovanih radnika: 50