Specifikacija

Vrednost ugovora: 56.000 €
Opis: Radovi na montaži sistema otpepeljivanja na bloku A3

Objekat: Termoelektrana TENT A
Datum: 6.12.2014 – 31.12.2014
Broj angažovanih radnika: 20