Specifikacija

Vrednost ugovora: 14.500 €
Opis: Ugradnja otvorenih ekspanzionih posuda sa diktir pumpama u PS

Objekat: Beogradske elektrane
Datum: 11.2012.-01.2013.
Broj angažovanih radnika: 15