Za potrebe proizvodnje i prefabrikacije na raspolaganju nam je radionička hala u Obrenovcu, nedaleko od TENT A, površine  500 m2. Ova proizvodna hala ima i skladišno-manipulativni prostor od 0.3 hektara zemljišta koji omogućava uvoz materijala, a zatim i transporta i izvoza predfabrikovanih delova.

Opremljeni smo za navedeni proizvodni program:

Isporuka, montaža i prefabrikacija:
  • svih vrsta cevi
  • čeličnih konstrukcija svih vrsta
Isporuka, izrada i montaža:
  • rezervnih delova za petrohemijsku industriju i elektrane
  • toplotnih izmenjivača, hladnjaka, sudova pod pritiskom, rezervoara i raznih priključaka
Prefabrikacija i montaža:
  • cevovoda i drugih postrojenja u energetici
Proizvodnja:
  • metalnih konstrukcija, kotlova, rezervoara i sudova

Radionička hala se nalazi na 25 km zapadno od Beograda, 2,5 km zapadno od Obrenovca, na putu Beograd – Šabac, a 1,5 km južno od Termoelektrane “Nikola Tesla A”. U blizini je plovnih puteva reke Save i Dunava, a od auto-puta Beograd-Zagreb A3/E70 nalazi se na 20 km. Ul. Ivana Egeduševića 13 B, Zvečka, Obrenovac